App Detial

« back

Ngữ pháp tiếng Hàn (한국어 문법) – Sử dụng từ loại hiệu quả nhất

Seller: Hoa Do
Price: FREE


Download Ngữ pháp tiếng Hàn (한국어 문법) – Sử dụng từ loại hiệu quả nhất free via AppsHawk.

Giới thiệu sách
Hiện nay với chính sách mở cửa của nhà nước, vấn đề quan hệ thương mại hợp tác và đầu tư giữa các nước trên thế giới ngày càng phát triển. Sự quan hệ này đòi hỏi chúng ta phải biết ứng xử bằng ngôn ngữ bản xứ của đối tác… Do đó phong trào học ngoại ngữ ngày càng phát triển rộng rãi.
Tiếng Hàn Quốc là một ngôn ngữ cũng khá hấp dẫn đối với người Việt. Vì vậy chúng tôi biên soạn quyển sách “Ngữ pháp tiếng Hàn (한국어 문법) – Sử dụng từ loại hiệu quả nhất” giúp bạn đọc hiểu biết sơ lược về ngữ pháp tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp nói chung và cách sử dụng từ loại hiệu quả nhất nói riêng. Sách gồm có 3 phần chính:
PHẦN I: SƠ LƯỢC VỀ NGỮ ÂM TIẾNG HÀN
PHẦN II: TỪ LOẠI TIẾNG HÀN
PHẦN III: TỪ VỰNG
Trong quá trình biên soạn, in ấn không tránh khỏi sai sót, xin bạn đọc gần xa đóng góp ý kiến. Xin chân thành cảm ơn.
TRI THỨC VIỆT - iBookstore

Screens