App Detial

« back

Expires!

Seller: Tomas Pollak
Price: FREE


Download Expires! free via AppsHawk.

Do not get into trouble because of expiration!

Expiration! is a simple application to track all your expirations. Expirations can be sorted into categories for better clarity. For each expiration can be set two notifications, note, auto repeating or attachment.
The application supports the Spotlight search, export to calendar, export to CSV file and synchronization between your iOS devices via iCloud.


Slovak version :

Nedostaň sa do problémov len kvoli vypršanej platnosti!

Expiration! je jednoduchá aplikácia, na sledovanie všetkých vašich expirácií. Expirácie je možné triediť do kategórií pre lepšiu prehľadnosť. Pre každú expiráciu je možné nastaviť dve upozornenia, poznámku, opakovanie poprípade prílohu.
Aplikácia podporuje Spotlight vyhľadávanie, export do kalendára, export do CSV súboru a synchronizáciu dát medzi vašimi zariadeniami cez iCloud.

Screens